Utvidelse av aksjekapitalen i DNO ASA

Følgende utvidelse av aksjekapitalen i DNO ASA er nå gjennomført:


1.Der er utstedt tilsammen 395.154 nye aksjer i DNO ASA til Norsk Hydro Produksjon AS som delbetaling i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i selskapet Norsk Hydro Yemen AS (ref. børsmelding 1080/160600). Selskapet har nå endret navn til DNO Yemen AS. DNO ASA og DNO Yemen AS har henholdsvis 20 % og 25 % andeler i blokk 32, Yemen.

2.Av konvertibelt lån på tilsammen NOK12.300.000, har selskaper kontrollert av konsernsjef Berge Gerdt Larsen i DNO ASA konvertert NOK 12.000.000 til 2,4 mill. aksjer i DNO ASA.

Total aksjekapital i DNO ASA er etter dette NOK 181.008.788 fordelt på tilsammen 45.252.197 aksjer.