Utdeling av utbytte

 
Dersom forslaget om utdeling av utbytte vedtas av den ekstraordinære generalforsamlingen, vil aksjonærer i DNO ASA ved børsslutt 30. september 2003 oppnå rett til utbetaling av utbytte.
 
Utbytte skal i henhold til forslaget utbetales 22. oktober 2003.