Utbyggingsplan for Tasour i Yemen

DNO avsluttet i september 1999 siste brønnen i et 3-brønns bore- avgrensingsprogram i Blokk 32, Yemen. Formålet med boreprogrammet var å avgrense et oljefunn som ble påvist ved boring av brønnen Tasour 1, som ble avsluttet i Januar 1998. Brønnen Tasour 1 testet ca. 4,800 fat olje pr. dag fra Qishn reservoaret, som er hovedreservoaret som produserer olje i dette området.. Tasour funnet ligger ca. 10 km nord for Masila Feltet som opereres av Canadian Occidental med en nåværende daglig produksjon på over 200,000 fat olje pr. dag.

Tasour 3, som var 2. brønnen i boreprogrammet gjennomført av DNO, fant olje i samme type reservoar som Tasour 1. Brønnen testet rundt 2.100 fat olje pr. dag sammen med tilsvarende mengder vann. Årsaken eller kilden til vannproduksjonen er så langt ikke kjent. To dypere reservoar soner ble også penetrert. Den ene av disse ble forsøkt testet, men produserte kun vann.

Den første avgrensingsbrønnen ble boret ca. 4,5 km øst for Tasour 1 , og gikk inn i reservoaret under antatt olje/vann kontakten i feltet. Brønnen ga viktig geologisk informasjon om utstrekning av feltet mot øst.

Tasour W-1, ble fullført i september som den siste brønnen i nåværende boreprogramm, og ble boret på en struktur separat fra Tasour funnet, ca. 2,5 km vest for Tasour 1. Der var klare spor av olje under boring gjennom Qishn reservoaret, men basert på brønnlogger og annen informasjon, ble det konkludert at brønnen kun vil produsere vann. Brønnen ble forlatt etter a ha blitt klargjort som en potensiell fremtidig vanninjeksjonsbrønn.

DNO utarbeider nå en fase 1 utbyggingsplan, som innebærer tidlig-produksjon fra Tasour feltet. Fase 1 innebærer oppstart av oljeproduksjon fra de to oljebrønnene, Tasour 1 og Tasour 3, ved minimale investeringer i den tidlige fasen. Denne planen vil bli presentert for partnerne i Block 32 innen midten av desember. Når godkjennelse fra partnerne foreligger vil planen bli presentert for myndighetene i Yemen.

Oppstart av oljeproduksjon fra Tasour feltet er planlag innen sommeren 2000, med en start-produksjonsrate på 5.000 - 7.000 fat olje pr. dag. Parallelt med oppstart av fase 1 utbyggingen, vil tekniske studier ble gjennomført innen utbyggingsområdet. Flere strukturer gjenstår og bli boret på, og boring av flere brønner med tidlig tilkopling til fase 1 infrastrukturen vil bli vurdert fortløpende. Resultatene av dette arbeidet vil danne grunnlaget for en eventuell fase 2 full skala utbygging av Tasour området.

Som referert til i børsmelding 1047 datert 26 August 1999, har myndighetene i Yemen revidert lisensbetingelsene i favør av blokk 32 Partnerskapet. De nye lisensbetingelsene gir betydelig forbedring i økonomien for Tasour utbyggingen.

Partnerene i Block 32 er:


DNO ASA: 20,00 % (Operatør)
Norsk Hydro Yemen AS: 25,00 %
Ansan Wikfs (Hadramut) Limited: 45,19 %
TransGlobe Energy Corporation: 9,81 %