Transport- og tariffavtale for oljeproduksjon fra blokk 32 i Yemen

Utbygging av Tasour B feltet i Yemen (Blokk 32), hvor DNO er operatør er nå i sluttfasen, og produksjonstart er planlagt i 4. kvartal 2000. Produksjon fra feltet mot slutten av året er forventet å være 9.000 – 10.000 fat olje pr. dag,

Oljen fra Tasour B feltet skal knyttes opp mot eksisterende infrastruktur i Masila området ( Blokk 14) hvor Canadian Occidental er operatør med en oljeproduksjon på over 200.000 fat pr. dag. DNO har nå ferdigstilt en tilknytningsrørledning på omlag 65 km til det sentrale produksjonsanlegget i Masila området.

DNO ASA kan herved opplyse om at avtaler om tilknytning av oljeproduksjon fra blokk 32 til eksisterende infrastruktur i Masila området, eksport gjennom hovedrørledning til kysten samt bruk av lasteterminal er nå undertegnet.

Det refereres i den forbindelse til vedlagte pressemelding fra Ministry of Oil and Mineral Resources (MOMR) i Yemen.

Meldingen er tilgjengelig på følgende link: