Tilleggspunkter til agendaen for ekstraordinær generalforsamling 1. november 2011

Det vises til innkallingen av 28. september 2011 til ekstraordinær generalforsamling i DNO International ASA, som skal avholdes klokken 13:00 den 1. november 2011.

Den 3. oktober 2011 mottok styret i DNO et brev fra Erik J. Frydenbø og Petrolia Invest AS der de to aksjonærene ønsker medtatt særskilte tillegg på agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Kopi av brevet er vedlagt denne meldingen. Styret understreker at det verken støtter eller tar noe ansvar for innholdet eller beskyldningene mot tredjepartselskaper angitt i brevet. Dette ansvaret hviler utelukkende på Erik J. Frydenbø og Petrolia Invest AS.

Likevel, i henhold til forpliktelsene angitt i § 5-11 i Allmennaksjeloven, er styret pliktig til å tilføye følgende saker til agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

6. Granskning (som nærmere beskrevet i det vedlagte brevet)

7. Valg av nye styremedlemmer

8. Valg av ny styreleder

9. Valg av ny nestleder til styret

En oppdatert agenda, og et nytt fullmaktsskjema som inkluderer det nye punkt 6 (granskning) er vedlagt denne meldingen. Når det gjelder agendaens nye punkt 7 til 9, er ingen nye kandidater foreslått av Erik J. Frydenbø og Petrolia Invest AS. Dermed har det ikke vært mulig å inkludere disse agendapunktene i fullmaktsskjemaet.

Oslo, 5. oktober 2011

DNO International ASA
Corporate Communications


For mer informasjon:

Media:
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Tlf: +47 905 21 904 

Analytikere og investorer:
Finansdirektør Haakon Sandborg
Tlf: +47 23 23 84 80

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.