Tildeling av aksjeopsjoner og meldepliktig handel

Med bakgrunn i selskapets strategiske interesser og virkemidler, slik disse er nedfelt i generalforsamlingsbeslutning i selskapet den 22. juni 2000, har styret i DNO ASA tildelt i alt 3.000.000 aksjeopsjoner til selskap kontrollert av styremedlem og konsernsjef i DNO ASA, Berge Gerdt Larsen.

Opsjonene løper frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2002.

Løsningssummen pr. aksje settes til NOK 30,50 pr. aksje.

Selskaper kontrollert av Berge Gerdt Larsen har inngått avtale om salg av 1.507.648 aksjer i DNO ASA til kurs 21,00 (sluttkurs 18.12.00), til ikke-kontrollerte selskaper.

Selskaper kontrollert av Berge Gerdt Larsen vil derved ha en ny beholdning som følger:

9.133.290 aksjer
4.500.000 opsjoner

Oslo, 19.12.2000
DNO ASA