Testresultater - Neheb-1, blokk 43 Yemen

Neheb-1 er boret på en separat struktur ca 17 km sørøst for oljefunnet i Nabrajah-1. Resultatene fra Neheb-1 påvirker derfor ikke de tidligere annonserte planer med hensyn til å forberede en feltutviklingsplan for funnet i Nabrajah-1 strukturen.
 
Partnerskapet i blokk 43 har leid inn en ny borerigg som skal bore to brønner for å avgrense og evaluere funnet i Nabrajah-1, med oppstart medio juli 2004. Som tidligere meddelt til markedet er DNO's anslag av oljereservene i Nabrajah-1 strukturen på 10-12 millioner fat (100 %). Dette anslaget er ikke endret som følge av resultatene fra Neheb-1.
 
Hvis en feltutviklingsplan for Nabrajah funnet blir fremlagt for godkjennelse av myndighetene i Yemen mot slutten av året, vil produksjonen kunne starte i 3.kvartal 2005. Utbyggingskonseptet vil være basert på de gode erfaringene DNO har fra Tasour- og Sharyoof prosjektene. Oljen fra begge disse feltene eksporteres via infrastrukturen i blokk 14, hvor  Nexen er operatør og produserer over 200.000 fat olje pr. dag.
 
Brønn Neheb-1 vil bli midlertidig forlatt og resultatene fra boringen vil bli ytterligere evaluert. Riggen skal nå flyttes til Tasour-feltet hvor det skal bores en ny produksjonsbrønn i den sentrale delen av feltet.
 
DNO er operatør for blokk 43 med en andel på 50%.