Tasour feltet erklært kommersielt

DNO har på vegne av partnerskapet i Blokk 32 i Yemen, overlevert kommersialiteteserklæring (Notice of Commercial Discovery) for Tasour feltet til myndighetene i Yemen. Kommersialitetserklæringen innebærer søknad om at deler av blokk 32 blir konvertert til produksjonsareal, samt søknad om at Tasour feltet kan settes i produksjon.

Første fase i utbyggingen av Tasour feltet innebærer at to ferdig borete brønner, Tasour 1 og Tasour 3, settes i produksjon, med en samlet startproduksjon på ca. 5.000 7.000 fat olje pr dag. Det kan bli aktuelt å bore ytterligere en produksjonsbrønn i løpet av 2000.

Oljen skal transporteres ca. 75 km til en hoved oljerørledning som opereres av Canadian Occidental (Canoxy). Via denne hoved oljerørledningen skal oljen transporteres til en terminal ved Gulf of Aden, hvor den lastes over i tankbåter for videre transport til markedet.

Forutsatt myndighetenes godkjennelse av utbyggingssøknaden, vil DNO legge fram endelig utbyggingsplan med tilhørende budsjetter for godkjennelse i blokk 32 partnerskapet i løpet av januar 2000. Målsettingen er å starte oljeproduksjon fra Tasour feltet i løpet av juli 2000.

DNO har 20 % eierandel i Blokk 32 og er operatør for lisensen. Øvrige partnere er:

Ansan Wikfs (Hadramut) Ltd.: 45,19 %
Norsk Hydro Yemen AS: 25,00 %
TransGlobe Energy Corporation: 9,81 %