Status - Yemen

Blokk 32

DNO er operatør og har 30.4 % andel i blokk 32, Yemen. Tasourfeltet ble satt i produksjon i november 2000, og feltet har så langt produsert som forventet. Ved utgangen av 2000 var oljeproduksjonen omlag 7.000 fat pr. dag, hvorav DNO’s andel var omlag 2.130 fat pr. dag.

En ny produksjonsbrønn er nå ferdigstillt og oljeproduksjonen fra feltet pr. 19.02.01 er omlag 12.500 fat pr.dag, hvorav DNO’s andel er omlag 3.800 fat pr. dag.

Det vurderes å foreta ytterligere boringer på Tasourfeltet eller på omliggende strukturer i 2001.

Blokk 53

Sharyoof feltet ble påvist i 2000, og samlet testproduksjon fra 2 brønner var omlag 20.000 fat olje pr. dag. Feltet ble erklært kommersiellt i desember 2000, og produksjonstart er planlagt i 4. kvartal 2001. Oljereservene i feltet anslås til omlag 25 millioner fat, hvorav DNO’s andel er omlag 6 millioner fat.

Myndighetene har nå godkjent utbygginsplanen og tilkjent lisensen et areal tilsvarende omlag 72 % av blokken i forbindelse med utbygging av feltet. Det er identifisert flere potensielle oljeprospekter innenfor det tildelte området. DNO har 24.45 % andel i lisensen.