Status West Heather boringBrønnen har nå blitt boret til 1525 m, og foringsrør er satt. Boringen har så langt gått som planlagt, og fortsetter nå ned til Øvre Jura prospektet, som er ventet på omlag 4100 m.

I løpet av noen uker vil en bore gjennom reservoaret som har et reservepotensiale på 60-220 millioner fat. Dette tilsvarer en betydelig potensiell økning utover de 50 mill. fat oljeressurser som DNO hittil har estimert for Heather området.Oslo, den 4. september 2001