Status testing i blokk 43 - Yemen

Boring av brønn Nabrajah-1 ble påbegynt 9. februar, og brønnen nådde en total dybde på ca. 2.200 meter 5. mars. Etter at borehullslogging i brønnen bekreftet hydrokarboner i intervallet 1.770 - 1.790 ble brønnen besluttet testet.
 
Den første testen ble gjennomført i en dypere sone hvor der ble observert indikasjoner på hydrokarboner under boring, men uten at borehullsloggene viste bevegelige hydrokarboner. På grunn av mekaniske problemer ble resultatene fra denne testen ikke konklusive. Det kan bli aktuelt å teste denne sonen i en mulig fremtidig brønn.
 
Den andre testen ble utført i nedre del av hoved-reservoaret, Qishn sandstein, hvor loggene indikerte en olje/vann-kontakt. Det ble produsert rundt 7.000 fat total væske fra testen hvorav ca. 540 fat olje pr. dag olje og resterende vann. Testen bekrefter observasjonene fra loggene, og at reservoaret innholder bevegelig olje. Total produksjonsrate bekrefter videre gode produksjonsegenskaper på linje med det som er observert i Tasour- og Sharyoof-feltene.
 
Den tredje og siste produksjonstesten skal gjennomføres i øvre del av hovedreservoaret hvor loggene indikerer ren olje. DNO vil komme tilbake med ytterligere informasjon når resultatene fra denne testen foreligger.
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50%.