Status - lisensoptimalisering

 
I forbindelse med utnevnelsen av investeringsbanken Lehman Brothers som meddelt i børsmelding av 6. februar 2003, har styret i DNO foretatt en strategisk gjennomgang av selskapet for å optimalisere selskapets lisensportefølje samt maksimalisere aksjonærverdier.
 
Resultatet av dette arbeidet nærmer seg nå sluttførelse. Flere parter har indikert en mulig interesse i å kjøpe en eller flere lisenser. Prisindikasjonene per 01/01/2003 for DNOs nord- europeiske lisenser (Irland, UK og Norge) er i området NOK 1,4 mrd.  til NOK 1,6 mrd.
 
I tillegg evaluerer også DNO å utstede et obligasjonslån  på USD 150 - 200 millioner i USA. I forbindelse med et slikt låneopptak vil det være begrensninger med hensyn til hva som eventuelt kan selges.
 
Styret fortsetter arbeidet med å analysere de ulike muligheter i samarbeid med selskapets rådgiver, Lehman Brothers, og forventer å kunne annonsere en konklusjon i løpet av de kommende måneder.