Status lisenser - Norsk sokkel

DNO ASA ( DNO) har i løpet av 2000 inngått avtaler om overdragelse av følgende lisensandeler:


Lisens:

 

Produksjon til DNO p.t. (fat/dag)


PL 006 - Tor Unit:


8.737 %


(Phillips PCN operatør)


430


PL 103B:


1.250 %


(Exxon/Mobil operatør)


1.750


PL 048B:


10.000 %


(Statoil operatør)


-


PL 203:


15.000 %


(Norsk Hydro operatør)


-


PL 148:


10.000 %


(Statoil operatør)


-


PL 006C:


10.000 %


(BP operatør)


-


I PL 006 - Tor Unit og PL 006C har eksisterende lisenspartnere forkjøpsrett.

TotalFinaElf, som er lisenspartner i PL 006 - Tor Unit har erklært sin forkjøpsrett for 8.737 % andelen i Tor feltet, og andelen vil derfor ikke kunne overdras til Det Norske Oljeselskap AS. I PL 006C er spørsmålet om forkjøpsrett ikke endelig avklart, men DNO regner det som lite sannsynlig at forkjøpsrett her blir erklært.

For de 4 øvrige lisensandeler på Norsk Sokkel, har den norske stat gjennom SDØE forkjøpsrett, og DNO har mottatt bekreftelse på at denne vil ikke bli erklært for disse andelene. Samtlige lisensoverdragelser skal godkjennes av norske myndigheter.

Bortfall av andelen i Tor feltet har ikke vesentlig betydning for DNO konsernets drift, og i relasjon til det framlagte regnskap for 1. halvår 2000 vil dette redusere DNO konsernets resultat etter skatt med NOK 1.5 mill. DNO konsernets resultat etter skatt pr. 1. halvår 2000 er nå justert til NOK 64.8 mill. Dette medfører samtidig en økning i konsernets frie likviditet grunnet bortfall av kjøpesummen.

Norsk sokkel har høy prioritet i DNO konsernets fremtidsplaner, og selskapet vurderer fortløpende ytterligere lisenskjøp innen selskapets definerte strategi - utbygging av mindre oljefelt og haleproduksjon.

Oslo, 5 oktober 2000
DNO ASA