STATUS HEATHER

Heather oljeproduksjon

DNO har tidligere meddelt at det arbeides med ulike tiltak i produksjons- og injeksjonsbrønner på Heatherfeltet. Dette blir foretatt for å bedre oljeproduksjonen fra feltet.

Tiltak og inngrep i en den siste produksjonsbrønnen som ble ferdigstilt i mars 2001 er nå gjennomført. Flere reservoarintervaller som tidligere ikke har blitt åpnet er nå satt i produksjon. Dette har medført en umiddelbar produksjonsøkning fra brønnen, som nå produserer over 9.000 fat pr. dag.

Dette har resultert i at samlet oljeproduksjon fra Heatherfeltet er nå på omlag 13.000 fat pr. dag. Som tidligere erfaringer har vist vil produksjonen avta etterhvert, og stabiliseres på et lavere nivå, men den umiddelbare produksjonsøkningen som nå er oppnådd er langt bedre enn det som var forventet.

DNO konsernets samlede oljeproduksjon er idag over 20,000 fat pr. dag.


West Heather boring

West Heather brønnen er nå boret til omlag 3,900 m (2,900 m vertkalt), og boringen har gått som planlagt. Brønnen skal etter planen bore til omlag 4,100 m, og det er ventet at informasjon / resultater vil foreligge i nær framtid.