Status - Boring i blokk 43 Yemen

Neheb-1 har i dag nådd et dyp på ca.2045 meter, og det gjenstår ca 200 meter av det planlagte boreprogrammet. Det vil deretter bli gjennomført borehullslogging i brønnen.
 
De observerte indikasjoner på hydrokarboner i Neheb-1 er antatt å være relatert til Qishn sandstein, som er tilsvarende geologisk formasjon som funnet i Nebrajah-1, samt reservoarene i Tasour- og Sharyoof feltene i henholdsvis blokk 32 og blokk 53.
  
Det refereres forøvrig til de forbehold det må tas om å trekke konklusjoner basert på observasjoner av hydrokarboner ved boring, som angitt i vår børsmelding av 26.02.04.
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50%.