Seven Heads prosjektet godkjent av irske myndigheter

 
Seven Heads gass prosjektet har nå blitt godkjent av irske myndigheter. DNO deltar med 12.5 % i prosjektet gjennom sitt heleide datterselskap Island Petroleum Development Limited (IPDL).
 
Det referes til egen vedlagte pressemelding fra operatøren Ramco.
 
Please find attached Press Release issued by the Operator Ramco