SALG AV 1 % ANDEL I CLAYMOREFELTET (UK)

DNO Limited, et heleid britisk datterselskap av DNO ASA har inngått avtale om salg av 1 % lisensandel i Claymorefeltet til Talisman Oil Trading Limited. Transaksjonen er gjort med virkning fra 1. januar 2001, og skal godkjennes av britiske myndigheter samt de øvrige partnerne i lisensen.

1 % andelen i Claymorefeltet ble ervervet av DNO konsernet i 1990. Gjenværende reserver (påviste + sannsynlige) pr. 1. januar 2001 for 1 % andelen er 1.29 millioner fat, og gjennomsnittlig oljeproduksjon for andelen har i perioden januar til juli 2001 vært på 275 fat pr. dag

Salget av 1 % andelen i Claymore feltet vil gi DNO konsernet en gevinst etter skatt på omlag MNOK 35.

Det vises for øvrig til vedlagte pressemedling.