RETTET EMISJON

DNO ASA har gjennomført en rettet emisjon på tilsammen 2,9 mill. aksjer til kurs NOK 12,-, hvor en har benyttet deler av emisjonsfullmakt gitt på ordinær generalforsamling 16. juni 1998.

Ny aksjekapital vil være NOK 128.828.172,- fordelt på 32.207.043 aksjer pålydende kr. 4,-.

Kapitalen skal benyttes til finansiering av boring av 3 brønner for kartlegging av størrelsen av et oljefunn i Yemen. Funnet ble påvist ved boring av en brønn i 1997, som testet ca. 4.800 fat pr. dag.

Tegningskonsortiet er tilrettelagt av Sundal Collier & Co. ASA.