Rettet emisjon i DNO ASA

DNO har gjennomført en rettet emisjon på tilsammen 3,8 mill. aksjer iht. til tidligere generalforsamlingsvedtak til kurs NK 20,20 pr. aksje.

Ny aksjekapital vil være NOK 169.828.172,- fordelt på 42.457.043 aksjer pålydende NOK 4,-.

Kapitalen skal benyttes til finansiering av feltutviklinger, samt generell styrking av selskapets egenkapital.

Tegningskonsortiet er tilrettelagt av Sundal Collier & Co. ASA og Christiania Markets.