Resultat 1. kvartal 1999

SAMMENDRAG

¨ Til tross for at gjennomsnittlig oljepris for DNO i 1. kvartal 1999 var på USD 11.18 pr. fat gikk driften av olje og gass feltene tilnærmet i balanse.

¨ Driftskostnadene for Heather feltet er i 1. kvartal 1999 redusert med over 25 % i forhold til 1. kvartal 1998.

¨ Etter avskrivninger og fjerningsavsetninger på til sammen NOK 7.5 mill. samt resultatandel etter egenkapitalmetoden i Petrolia Drilling ASA på minus NOK 8.5 mill. ble ordinært resultat etter skatt for DNO-konsernet i 1. kvartal 1999 negativt med NOK 8.5 mill.

¨ Kontantbeholdningen pr. 31.03.99 utgjorde NOK 246,5 mill.

¨ Egenkapitalen ble styrket med NOK 25,0 mill. til NOK 371.1 mill. i 1. kvartal 1999, som et resultat av at utsatt skattefordel er tatt inn i balansen som immaterielle verdier under anleggsmidler. Egenkapital utgjør nå 47.8 % av bokført totalkapital. Sammenligningstall for 1998 er omarbeidet.

For fullstendig pressemelding med tabeller følg linken under