Re-finansiering / Rettet emisjon

 
DNO tok opp et obligasjonslån på MNOK 175 i mai 2001, med 3 års løpetid og årlig innløsningsrett for obligasjonseierne. I juni 2002 nedbetalte DNO MNOK 79 av dette lånet. Av resterende MNOK 96 ble MNOK 84 nedbetalt 2. juni 2003.
 
2. juni 2003 har DNO tatt opp et nytt 6 måneders sertifikatlån på MNOK 51, som delvis refinansiering av det nedbetalte obligasjonslån.
 
Styret i DNO ASA vedtok i styremøte den 2. juni 2003 å gjennomføre en rettet emisjon av 2.000.000 aksjer til kurs NOK 17,90 pr. aksje, totalt NOK 35.800.000, basert på styrets fullmakt til aksjekapitalforhøyelse gitt av generalforsamlingen den 21. mai 2002. Emisjonen ble tegnet av et investorkonsortium arrangert av ABG Sundal Collier i perioden etter børsslutt 2. juni 2003.
 
Som en følge av den rettede emisjonen øker selskapets aksjekapital fra NOK 216.728.788 til NOK 224.728.788 og antall aksjer øker med 3,69 prosent til 56.182.197, hver pålydende NOK 4.