Protokoll fra ordinær generalforsamling i DNO ASA

Vedlagt følger generalforsamlingsprotokoll for DNO ASA for ordinær generalforsamling 22. juni 2004. Alle vedtak ble fattet i samsvar med styrets fremlagte forslag i innkalling til den ordinære generalforsamlingen.
 
Presentasjonen som ble holdt på generalforsamlingen av adm.dir. Helge Eide ligger på DNO's hjemmeside.
 
 
23. juni 2004
 
DNO ASA
 
Helge Eide
Adm.dir.
 
www.dno.no