Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i DNO International ASA

Signert protokoll fra dagens ekstraordinære generalforsamling i DNO International ASA er vedlagt denne meldingen.

Oslo, 1 November 2011

DNO International ASA
Corporate Communications 

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.