Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA

 
Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA.  Det ble avholdt møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 30. september 2003. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets fremlagte forslag i innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen.
 
Aksjene i DNO ASA noteres ex utbytte NOK 1.00, 01.10.2003.