Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA

Vedlagt følger generalforsamlingsprotokoll for DNO ASA for ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2004. Vedtak om utdeling til aksjonærene ble fattet i samsvar med styrets fremlagte forslag i innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen.
 
Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 10. august 2004 og utbytte vil bli utbetalt så snart som praktisk mulig deretter. Utbytte blir utbetalt til dem som er registrert som aksjonær ved børsslutt 9. august 2004.
 
23. juni 2004
 
DNO ASA
  
Helge Eide
Adm.dir.