Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA 1. desember 2004

Vedlagt følger generalforsamlingsprotokoll for DNO ASA for ekstraordinær generalforsamling 1. desember 2004. Vedtak om ekstraordinær utdeling til aksjonærene ble fattet i samsvar med styrets fremlagte forslag i innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen.
 
Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 2. desember 2004 og utbytte vil bli utbetalt så snart som praktisk mulig deretter.
 
 
1. desember 2004
 
DNO ASA
 
 
Helge Eide
Adm.dir.
 
 
 
 
 
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling kan lastes ned fra følgende link: