Produksjonstall for april og mai

Fra og med denne produksjonsrapporten vil DNO kun rapportere produksjonen fra selskapets gjenværende lisenser etter salget til Lundin. Oljeproduksjonen fra Norge (Glitne) og Yemen (Tasour og Sharyoof) i april og mai, samt for perioden januar - mai  (fat olje-ekvivalenter pr. dag) var som følger:
 
                             april             mai                  jan - mai
 
NORGE               1.874              924                    1.951
YEMEN             11.041         10.994                  11.520
 
TOTALT           12.915          11.918                 13.471
 
 
Oljeproduksjonen fra Yemen var i tråd med planen for perioden. En ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet er nå i sluttfasen og skal etter planen settes i produksjon innen utgangen av juni. Boreriggen skal deretter flyttes til Sharyoof-feltet for å bore 2 nye produksjonsbrønner.
 
På Glitne feltet er produksjonen lavere enn planen for perioden. Dette skyldes blant annet problemer med en gasskompressor som benyttes til kunstig løft av oljeproduksjonen i brønnene. En to-grens produksjonsbrønn er nå under boring på feltet. Den nye brønnen skal etter planen settes i produksjon i løpet av 3. kvartal.
 
DNO's anslag for selskapets oljeproduksjon i 2004 er 10.000 - 12.000 fat pr. dag.