Produksjonsrekord for DNO

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter var i januar måned som følger (fat pr. dag):
 
 
UK
9.113
NORGE
6.322
YEMEN
13.370
 
 
TOTALT
28.805
 
Produksjonsøkningen i januar skyldes i hovedsak at produksjonen fra Thistle nå er inkludert, men der var også noe økning i Norge grunnet ny produksjonsbrønn på Jotun-feltet.
 
Oljeproduksjonen fra Yemen er noe ned i forhold til desember 2002. Dette skyldes vedlikeholdsarbeider i noen av brønnene på Tasour-feltet (ref. børsmelding av 21.01.03). Oljeproduksjonen fra Tasour-feltet økte til over 17.000 fat pr. dag mot slutten måneden (DNO's andel ca. 6.900 fat pr. dag før skatt), etter at pumpekapasiteten til eksportrørledningen på feltet er økt. Med den siste produksjonsbrønnen på Tasour-feltet i drift, har feltet nå kapasitet til å produsere over 20.000 fat pr. dag med alle brønnene i full produksjon. Utstyr for ytterligere økning eksportkapasiteten vil bli installert i løpet av februar måned, slik at den økte produksjonskapasiteten fra feltet kan utnyttes.
 
Boring av en ny brønn i nærheten av Tasour-feltet er nå på det nærmeste avsluttet. Brønnen fant ikke drivverdige hydrokarboner. DNO's andel av kostnadene for brønnen (ca. 500.000 USD) vil bli dekket inn fra fremtidig "cost-oil" fra Tasour-feltet.  Boreriggen skal nå flyttes til Sharyoof-feltet, hvor en ny produksjonsbrønn skal bores.