Produksjon - 1. kvartal 2004

Oljeproduksjonen fra Norge og Yemen i mars måned samt 1. kvartal (fat olje-ekvivalenter pr. dag) var som følger:
 
                                                Mars             1. kvartal
 
NORGE                                   3.910               4.091
YEMEN                                 11.383             11.858
 
TOTALT                                15.293            15.949
 
Gjenværende produksjon:   13.641            14.191 (Tasour, Sharyoof, Glitne)
Avhendet produksjon *         1.652              1.758 (Jotun)
 
* Avhendet til Lundin med virkning fra 01.01.03 (ref. børsmeldinger 13.11.03 og 16.02.04).
 
 
Samlet oljeproduksjon til DNO i 1. kvartal var i samsvar med selskapets planer og forventninger.