Prissikring av oljeproduksjon

Daglig oljeproduksjon til DNO ASA er idag ca. 5.000 fat pr. dag, og oljeprisen som oppnås er basert på såkalt "Monthly Average Dated Brent".

Selskapet har nå prissikret en oljeproduksjon på 3.000 fat pr. dag frem til 31. desember 2000, ved at der er etablert en bunn på USD 17 pr. fat, samt et tak på USD 25.82 pr. fat for prisen som kan oppnås for den sikrede oljeproduksjonen. Dette innebærer at hvis Monthly Average Dated Brent faller under USD 17 pr. fat, så vil DNO fremdeles få USD 17 pr. fat for den sikrede oljeproduksjonen. Likeledes hvis Monthly Average Dated Brent går over USD 25.82 pr. fat. så vil DNO fremdeles få USD 25.82 pr. fat for den sikrede oljeproduksjonen.

Den øvrige oljeproduksjonen på ca. 2.000 fat pr. dag følger Monthly Average Dated Brent også over/under de ovennevnte prisgrenser.