Presentasjon av 3. kvartal 2001 i DNO ASA

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2001. Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 tirsdag 20. november 2001 i Felix Konferansesenter på Aker Brygge.