Presentasjon av 1. kvartal 2001

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2001. Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 tirsdag 22 mai 2001 i Oslo Børs' lokaler.

Tjenesten 'Financial Hearings' vil ble benyttet i forbindelse med presentasjonen, som vil bli sendt direkte på internett.

For påmelding eller informasjon:

Irene Tabone - telefon 23 29 63 00 - e-post addresse [email protected].


Oslo, 18 mai 2001

DNO ASA