Presentasjon 1. kvartal 2004

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 
1. kvartal 2004. 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08.30 onsdag 19. mai 2004 på 
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.