Petrolia Drilling ASA - Flagging DNO ASA / IOT AS

Generalforsamlingen i Petrolia Drilling ASA har i dag tildelt DNO ASA og datterselskapet Independent Oil Tools AS henholdsvis 8.795.065 aksjer og 42.000.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA til kurs 0,50 per aksje, totalt 50.795.065 aksjer.
 
DNO ASA og Independent Oil Tools AS har etter dette en beholdning på henholdsvis 10.554.078 og 50.400.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA, totalt 60.954.078 aksjer, tilsvarende henholdsvis 4,1% og 19,5% av aksjekapitalen i Petrolia Drilling ASA etter gjennomføring av reparasjonsemisjonen, totalt 23,6%.
 
DNO ASA og Independent Oil Tools AS eier i tillegg rettigheter til aksjer i Petrolia Drilling ASA i form av konvertible obligasjonslån og frittstående tegningsretter. DNO ASA og IOT eier til sammen aksjer og rettigheter til aksjer som vil variere mellom 45, 5 % og 83,4 % av aksjekapitalen etter reparasjonsemisjonen, avhengig av hvor mange av de øvrige rettighetshaverne til aksjer i Petrolia Drilling som benytter seg av sine rettigheter til å få utstedt aksjer.
 
 
DNO ASA
21. april 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80