Organisasjonsendring i DNO ASA

DNO konsernet går nå inn i en periode med økende aktivitet, med blant annet boring av nye brønner for å øke oljeproduksjonen fra Heather feltet i UK, utbygging av Tasour feltet i Yemen samt gjeninntreden på norsk sokkel. I den forbindelse melder DNO ASA om følgende organisasjonsendring:

Administrerende Direktør Asbjørn Svae (64) ønsker å fratre sin stilling i DNO ASA. Svae har i de senere år hatt hovedansvaret for konsernets økonomi- og regnskapsfunksjon, samt andre administrative oppgaver.

Styremedlem og Visekonsernsjef, Helge Eide (45) tiltrer som ny Administrerende Direktør i DNO ASA, med virkning fra 1. februar 2000.

Administrerende Direktør i DNO ASA vil nå få et overordnet ansvar for DNO konsernets totale operative virksomhet, samt være ansvarlig for DNO konsernets kommunikasjon mot børs, presse/media og markedet for øvrig.