Ordinær generalforsamling i DNO ASA

Til behandling foreligger:
 
1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av  fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt.
 
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsproto­kollen sammen med møteleder
 
3. Godkjennelse av innkallingen og dags­orden.
 
4. Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning for 2002 for morselskapet.
 
5. Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning for 2002 for konsernet.
 
6. Fastsettelse av godtgjørelse for 2002 for styret og revisor.
 
7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling.
 
8. Fullmakt til styret til å inngå og honorere avtaler med enkelte styremedlemmer om godtgjørelse.
 
9. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen.
 
10. Opptak av konvertibelt lån.
 
11. Tildeling av opsjoner.
 
12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
 
13. Skadesløsholdelse av styremedlemmer og ledelse.
 
14. Valg av styre
 
15. Nedsettelse av overkursfond og overføring til annen egenkapital.
 
16. Forslag til innkalling til ekstraordinær generalforsamling for beslutning om utdeling av utbytte i 2003.
 

 
 
Fullstendig innkalling med påmeldingsskjema eller eventuelt fullmaktsskjema er sendt aksjonærene med kjent adresse, sammen med selskapets årsrapport med regnskap og revisjonsberetning. Dokumentene vil også være utlagt på selskapets kontor på Stranden 1, Aker Brygge, Postboks 1345 Vika, 0113 Oslo, og kan bli tilsendt ved henvendelse til selskapet.
 
 
Styrets formann
 
 
 
 
Årsrapport for 2002 er nå tilgjengelig på DNOs web side www.dno.no
 
 
DNO ASA
 
6. juni 2002