Oppdatert informasjon om resultatene av testingen av grunnfjellsintervallet i Nabrajah-2

Testen ble gjennomført i grunnfjellsintervallet på en dybde mellom 2376 og 2545 meter. Samlet lå testproduksjonen i overkant av 3000 fat oljeekvivalenter pr. dag, bestående av 313 fat kondensat og 15,2 millioner standard kubikkfot gass (ca. 2730 fat oljeekvivalenter).
 
Som tidligere  meldt, ble testen i grunnfjellsintervallet i Nabrajah-1 ikke fullført på grunn av tekniske problemer. Nåværende tolkning tilsier at grunnfjellet i Nabrajah-1 inneholder gass, noe som også forklarer det uventete høye innholdet av gass som ble produsert under testingen av Qishn-intervallet i Nabrajah-1. Manglende indikasjoner på et begrenset volum under grunnfjellstestingen i Nabrajah-2 antyder at hydrokarbonforekomsten kan være av betydelig størrelse.
 
Det produseres olje fra grunnfjell både i blokk 14 (hvor Nexen er operatør) og i blokk 10 (hvor TotalFinaElf er operatør). Nærmeste oljeproduksjon fra grunnfjellsseksjonen er i blokk 14, ca. 40 km fra Nabrajah-strukturen. Dette sannsynligjør tilstedeværelse av olje også i grunnfjellet under oljefunnet i Qish-intervallet i blokk 43.
 
Nabrajah-2 er den første av to avgrensningsbrønner som skal bores for å fastslå størrelsen på oljefunnet Nabrajah Qishn meldt tidligere i år. Produksjonstesten i det oljeførende Qishn-intervallet pågår, og resultatene av testen forventes å foreligge i løpet av neste uke.
  
DNO er operatør for blokk 43 og har en andel på 56.67% i blokken.
  
DNO ASA
15. september 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
Telephone:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80