Oppdatert informasjon om Nabrajah 3

Nabrajah-3 er nå boret til en total dybde på 1.805 meter. Resultatene fra de elektriske loggene indikerer hydrokarboner i Qishn S2 nivået på en dybde på mellom 1.695 og 1.709 meter. Loggene indikerer også hydrokarboner i det noe grunnere Qishn S1 nivået på mellom 1.670 og 1.675 meter.
 
Begge hydrokarbon-intervallene vil bli testet.
 
Nabrajah-3 er den andre avgrensningsbrønnen som er boret etter at det ble oppdaget olje under boringen av Nabrajah-1 brønnen tidligere i år. Etter at Nabrajah-3 er ferdig testet, vil brønnen bli midlertidig forlatt som en fremtidig produksjonsbrønn, og boreriggen vil bli flyttet til borestedet for Nabrajah-4 brønnen rundt 800 meter øst for Nabrajah-1 brønnens borested.
 
DNO er operatør for blokk 43 og har en andel på 56,67 prosent i blokken.