Oppdatert informasjon om boring og testing i Yemen

Nabrajah, blokk 43:
 
Testproduksjonen fra hovedreservoaret i Qishn-intervallet i Nabrajah 2 lå på rundt 379 fat olje og 7 020 fat vann pr. dag. Testresultatene samsvarer ikke med evalueringene av brønnloggene, og vannproduksjonen antas derfor å komme fra vannførende sand i lavere Qishn-intervaller, som sannsynligvis skyldes lekkasje bak foringsrøret på grunn av dårlig sementering. Konsekvensen er at testresultatene ikke viser brønnens fulle oljeproduksjonspotensial.
 
Testen bekreftet imidlertid bevegelige hydrokarboner i tilsvarende Qishn-intervall som i Nabrajah-1 brønnen, hvor det ble produsert rundt 1 973 fat olje og 375 fat vann. Dette bekrefter Nabrajah-strukturens utstrekning vestover,  og sikre og sannsynlige reserver i Nabrajah-strukturen anslås nå til ca. 20 millioner fat, hvorav DNOs andel før skatt utgjør ca. 11 millioner fat. Dette er omtrent dobbelt så høyt som tidligere rapportert.
 
DNO forbereder nå en utbyggingsplan for tidlig produksjon med mulig produksjonsstart i mai 2005, mellom 4 og 5 måneder før det som tidligere var planlagt. Feltutbyggingsplanen forventes å bli overlevert myndighetene i Yemen for godkjennelse i fjerde kvartal i år.
 
Videre utforskning og avgrensning i blokk 43 vil bli vurdert etter at Nabrajah-feltet er satt i produksjon. DNO ser muligheter for ytterligere 10 til 20 millioner fat i Qishn-intervallet fra to identifiserte strukturer i Nabrajah-området.
 
Anslagene over reserver og mulige reserver ovenfor inkluderer ikke hydrokarbonfunnet i grunnfjellsintervallet. Som tidligere meldt, lå testproduksjonen fra grunnfjellsintervallet i Nabrajah-2 på over 3 000 fat oljeekvivalenter pr. dag, bestående av 313 fat kondensat og 15,2 millioner standard kubikkfot gass (ca. 2 730 fat oljeekvivalenter).  Plasseringen av fremtidige brønner i blokk 43 vil også bli vurdet med tanke på en ytterligere avgrensning av hydrokarbonfunnet i grunnfjellsintervallet.
 
 
 
Tasour, blokk 32:
 
Tasour-13 er en avgrensningsbrønn i den vestre flanken av Tasour-feltet i blokk 32. Da brønnen ble satt i produksjon,  produserte den  2 240 fat olje og 5 740 fat vann pr. dag. Dette har økt den samlede produksjonen fra Tasour-feltet til ca. 19 500 fat olje pr. dag, hvorav DNOs andel før skatt er ca. 7 900 fat. Som en følge av de positive resultatene fra Tasour-13, vil det bli boret nok en produksjonsbrønn (Tasour-14) i samme område. Denne brønnen vil kunne bli satt i produksjon i begynnelsen av november 2004.
 
 
DNO er operatør for blokk 43 og 32 og har en andel på henholdsvis 56,67% og 38,95% i blokkene.