Oljeproduksjon september 2001 - DNO ASA

DNO's samlede oljeproduksjon for september måned, 3. kvartal samt pr. 30. september 2001 var som følger (fat pr. dag):

september 20013. kvartal 2001pr. 30.09 2001
UK 5.645 4.889 5.386
NORGE 6.108 3.944 3.808
YEMEN 2.597 2.889 3.204
TOTALT 14.350 11.772 12.398


Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet var i september måned 14.350 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i september 2000 6.200 fat pr. dag.

I 3. kvartal 2001 var konsernets oljeproduksjon 11.772 fat pr. dag mot 6.046 fat pr. dag i 3. kvartal 2000. Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon pr. 30. september 2001 var 12.398 fat pr. dag mot 6.340 fat pr. dag pr. 30. september 2000.

Produksjonsøkningen for DNO konsernet i september måned skyldes hovedsakelig produksjonstart på Glitne-feltet, som bidro med 3.635 fat pr. dag i september måned. Produksjonen fra Heather-feltet viste også en betydelig produksjonsøkning i løpet av de siste dagene av september (ref. børsmelding 1130/280901) og dette forventes å bidra til at DNO konsernets produksjon vil øke ytterligere i oktober måned. Som tidligere erfaringer har vist vil den umiddelbare produksjonsøkningen fra nye brønner / reservoarintervaller på Heather-feltet falle tilbake og stabiliseres på et lavere nivå.

En ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet samt oppstart av Sharyoof-feltet vil bidra til en produksjonsøkning i Yemen mot slutten av året.

Produksjonen fra Claymore-feltet (1.0 %) er ikke tatt med i produksjonstallene for 2001, da avtale om salg av andelen nå er inngått (ref. børsmelding 1127/110901).

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf: