Oljeproduksjon juni 2001 - DNO ASA

DNO's samlede oljeproduksjon for juni måned, 2. kvartal samt 1. halvår 2001 var som følger (fat pr. dag):

juni 2001 2. kvartal 2001 1. halvår 2001
UK 4.669 6.198 5.910
NORGE 2.938 3.383 3.737
YEMEN 3.153 3.300 3.364

TOTALT 10.760 12.881 13.011


Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i juni måned var 10.760 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i juni 2000 6.719 fat pr. dag.

I 2. kvartal 2001 var konsernets oljeproduksjon 12.881 fat pr. dag mot 6.604 fat pr. dag i 2. kvartal 2000.

Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon i 1. halvår 2001 var 13.011 fat pr. dag mot 6.490 fat pr. dag i 1. halvår 2000.

Produksjonsutviklingen for DNO konsernet i 1. halvår har vært omlag som forventet. I juni måned var Heatherfeltet nedstengt i 4 dager grunnet arbeid på rørledningen på Ninian feltet samt at Claymorefeltet var nedstengt i 29 dager grunnet årlig vedlikehold. I tillegg var noen brønner på Jotunfeltet nedstengt i perioder grunnet vedlikehold. Alle felt forventes å være i normal produksjon i juli.

Effekten av nedstenging / vedlikehold i juni måned er redusert oljeproduksjon på omlag 1.100 fat pr. dag.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.

DNO ASA
17. juli 2001