Oljeproduksjon for mai 2001 - DNO ASA

DNO's samlede oljeproduksjon for mai måned, samt gjennomsnitt pr. 31. mai 2001 var som følger (fat pr. dag):

* For fullstendig pressemelding med tabell, vennligst se vedlegg.


Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i mai måned var 13.229 fat pr. dag. Nedgangen i produksjon fra april var omlag som forventet.

For årets 5 første måneder var gjennomsnittlig oljeproduksjon 13.461 fat pr. dag, hvilket er mer enn en dobling sammenlignet med tilsvarende periode i 2000.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.