Oljeproduksjon for april 2001

DNO's samlede oljeproduksjon for april måned, samt pr. 30. april 2001 var som følger (fat pr. dag):

april 2001pr. 30 april 2001
UK7.5416.100
NORGE3.7704.016
YEMEN3.4083.429
TOTALT14.71913.545Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i april måned var 14.719 fat pr. dag, som er en økning på 282 fat pr. dag i forhold til mars. For årets 4 første måneder var gjennomsnittlig oljeproduksjon 13. 545 fat pr. dag, som er mer enn en dobling i forhold til tilsvarende periode i 2000.

DNO konsernets oljeproduksjon så langt i 2000 er noe bedre enn planen, hvilket skyldes at utviklingen i produksjonen fra UK og Yemen har vært bedre ventet.


Produksjonstall er også vist på vedlagte graf.