Oljeproduksjon 1. kvartal 2001 - DNO ASA

DNO's samlede oljeproduksjon for mars, samt 1. kvartal 2001 var som følger (fat pr. dag):


Sted mars 2001 1. kvartal 2001
UK 6.359 5.642
NORGE 3.950 4.103
YEMEN 4.128 3.429

TOTALT 14.437 13.174


Gjennomsnittlig oljeproduksjon i 1. kvartal 2001 var 13.174 fat pr. dag, mot 6.130 fat pr. dag i 1. kvartal 2000, en økning på omlag 115 %.

Samlet oljeproduksjon i mars 2001 økte med 1.586 fat pr. dag til 14.437 fat pr. dag i forhold til februar, en økning på 12 %. Produksjonstall er også vist på vedlagte graf.

Økningen i oljeproduksjon fra februar til mars 2001 skyldes at en ny produksjonsbrønn ble satt i drift både på Heather feltet (UK) og Tasour feltet (Yemen).

Oppstart av Glitne feltet, som er planlagt i juli 2001, samt Sharyoof feltet, som er planlagt i 4. kvartal 2001, vil gi en tilvekst til selskapets oljeproduksjon i løpet av 2001.

Økningen i DNO's oljeproduksjonen, samt oljeprisen så langt i år, vil medføre at selskapet vil få et godt resultat i 1. kvartal 2001.