Oljefunn vest for Tasour-feltet

 
Tasour # 10 ble boret for å undersøke en mulig forlengelse av Tasour-feltet mot vest, og fant bevegelig olje i Qishn S-1A reservoaret, som er samme produserende lag som i Tasour-feltet. Brønnen er den 8. produksjonsbrønnen på Tasour-feltet og produserer nå ca.1,200 fat olje samt 3,750 fat vann pr. dag. Produksjonskapasiteten til brønnen er lavere enn det som er observert i hovedfeltet.
 
Etter at Tasour # 10 ble satt i produksjon, og med full produksjonskapasitet fra de øvrige Tasour-brønnene, produserer feltet nå ca. 20.000 fat olje pr.dag (DNO's andel er ca. 8,120 BOPD før skatt).
 
Det nye oljefunnet bekrefter en forlengelse av Tasour-feltet mot vest. Arbeid med re-kartlegging av området blir nå utført for å finne nye brønnplasseringer vest for feltet. Det planlegges boring av den første brønnen i løpet av 4. kvartal 2003.
 
Resultatene fra Tasour # 10 vil ventelig øke reservene i Tasour-feltet, og DNO er i ferd med å utarbeide reviderte reserveanslag. Mot slutten av året vil i tillegg et eksternt konsulentfirma utarbeide reviderte reserveanslag for selskapet.
 
Boreriggen blir nå flyttet fra Blokk 32 til Block 53 for å påbegynne den første av to brønner på strukturer i nærheten av Sharyoof-feltet.