Oktoberproduksjon og testing av Nabrajah 3

Oljeproduksjonen fra Norge og Yemen var som følger (fat olje pr. dag):
 
 
                              oktober               jan. tom okt.
 
Norge                           26                   1.612
Yemen                   13.247                 11.871
 
I alt                       13.273                  13.483
 
 
Oljeproduksjonen fra Yemen økte med ytterligere ca. 550 fat olje pr. dag (netto til DNO) i oktober hovedsakelig på grunn av en ny brønn i Tasour-feltet (Tasour # 14) som ble satt i produksjon i slutten av måneden. Tasour # 14 produserer nå rundt 3.500 fat olje pr. dag (brutto).
 
Glitnefeltet produserte kun små mengder olje i oktober på grunn av lockout-situasjonen. Denne situasjonen er nå løst, og produksjonen fra Glitne forventes å være i gang igjen i november.
 
På grunn av fortsatt økende produksjon i Yemen og gjenopptatt produksjon på Glitnefeltet forventes DNOs netto oljeproduksjon i november å ligge på over 15.000 fat olje pr. dag.
 
 

Nabrajah-3 testing
 
Testingen av øvre Qishn S2 sandsteinsintervall mellom 1696 og 1709 meter er nå fullført. Det ble oppnådd en maksimumsproduksjon på rundt 2.200 fat olje pr. dag under testingen. Det ble også produsert varierende mengder vann, og ved hjelp av produksjonslogging skal man nå foreta videre undersøkelser av årsaken til vannproduksjonen. Den siste testen i Nabrajah-3 vil bli gjennomført i øvre Qishn S 1 sandsteinsintervallet mellom 1670 og 1676 meter.