Nytt positivt boreresultat fra West Heather

 
DNO har gjennomført boring av den 3. brønnen på West Heather strukturen på britisk sokkel, hvor DNO har 55 % andel. Resultater fra logg-data bekrefter brutto reservoartykkelse på ca. 55 m (180 ft), med ca. 38 m (125 ft) netto reservoar, som er bedre enn ventet.
 
Brønnen bekrefter at West Heather strukturen inneholder minst 100 millioner fat tilstedeværende olje, hvorav ca. 35 millioner fat (DNO's andel ca. 19 millioner fat) er utvinnbar olje (påvist + sannsynlig).
 
De 3 brønnene som DNO til nå har boret på West Heather strukturen vil etter planen benyttes til produksjonsbrønner. Utbyggingsplanen for feltet skal nå ferdigstilles, hvor oljen planlegges ført tilbake til Heather plattformen gjennom en 7.5 km lang rørledning. De planlegges også boring av to vanninjeksjonsbrønner på feltet på et senere tidspunkt.
 
Etter at West Heather strukturen er bygget ut skal den andre satellitt-strukturen, North Terrace, etter planen bygges ut med 2 produksjonnbrønner samt en vanninjeksjonsbrønn. De utvinnbare oljereservene (påviste + sannsynlige) i North Terrace strukturen er estimert til ca. 10 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 5.5 millioner fat.
 
Ved en utbygging av de to satelittfeltene i nærheten av Heather-feltet vil ytterligere ca. 20 millioner fat olje kunne utvinnes fra hovedfeltet, hvor DNO har 100 %. Oljeproduksjonen fra Heatherplattformen vil da kunne fortsette i ytterligere 10 år, eller lenger
 
De totale utvinnbare oljereserver (påviste + sannsynlige) i Heather området er nå beregnet til ca. 65 millioner fat, hvorav DNO's andel er ca. 45 millioner fat. Disse reserveanslagene er også bekreftet av en uavhengig ingeniør-rapport som nylig er utarbeidet.
 
Det referes for øvrig til egen pressemelding fra DNO's datterselskap DNO Britain Limited.