Ny lisensandel til DNO

 
Det Norske Oljeselskap AS ("DNO"), et heleid datterselskap av DNO ASA har sammen med Marathon kjøpt andeler i PL150 fra Enterprise / Shell. Lisensen ligger i nærheten av PL 203, og det er tidligere gjort et funn (Grieg) i lisensen med antatte ressurser i størrelsesorden 20 til 35 millioner fat. Partnerskapet der Marathon er operatør planlegger å bore på lisensen i 2004. DNO har ervervet 35 % i lisensen og transaksjonen er til godkjenning hos myndighetene. Se vedlagte figur.
 
DNO har tidligere meddelt i børsmelding 1224 av 11. februar 2003 at selskapet har ervervet 20 % i PL 167 (blokk 16/1) hvor Statoil er operatør med 80 %. Statoil har offentliggjort borestart på en lete-brønn i denne lisensen via sin hjemmeside.
Det refereres til denne for ytterligere informasjon.