Ny lisens til DNO

 
 
Det Norske Oljeselskap AS, et heleid datterselskap av DNO ASA, har overtatt BP`s 20 % andel i lisens PL 167. Overtagelsen er nå godkjent av norske myndigheter.
 
Statoil ASA er operatør med 80 % interesse i PL 167. Lisensen inneholder et leteprospekt av undre tertiær alder. Prospektet har et potensiale på over 200 millioner fat utvinnbare olje-ekvivalenter.  Boring av en brønn på dette prospektet er planlagt i 2003.