Ny DNO lisens i Yemen

DNO har signert en intensjonsavtale om "farm-in" i blokk 43, Yemen. Blokken, som er ca 2.040 kvadrat kilometer, ligger i samme geologiske provins som blokkene 32 og 53. Blokken grenser også mot blokk 14, som opereres av Nexen Yemen Limited (tidligere "Canoxy"), og hvor det i dag produseres over 220.000 fat pr. dag fra flere strukturer og reservoarnivå.

Arbeidsprogrammet omfatter innsamling av 500 km seismikk og boring av 2 utforskningsbrønner over en 3-års periode. Deltagerene i blokk 43 vil være:

DNO ASA

75% Operatør

First Calgary Petroleum Ltd.

10%

The Yemen Company

15%

En viktig faktor for DNO's interesse i lisensen er nærhet til eksisterende infrastruktur slik at eventuelle funn kan settes i produksjon raskt og med lave utbyggingskostnader.

Intensjonsavtalen forutsetter inngåelse av endelig avtaler mellom partene, og myndighetene i Yemen har gitt foreløpig godkjennelse av DNO's deltagelse i lisensen.

DNO ASA har vært en aktiv aktør i Yemen siden 1998. Selskapet er operatør med 41,0 % eierandel i blokk 32, hvor det i dag produseres omlag 7.500 fat pr.dag fra 3 brønner på Tasour-feltet. DNO's andel av produksjonen fra Tasour-feltet var 3,364 fat pr. dag i 1. halvår 2001, med samlede drifts- og administrasjonskostnader på omlag USD 4 pr. fat. Etter avskrivninger på omlag MNOK 16 ga dette DNO konsernet et nettoresultat etter skatt på omlag MNOK 59 i perioden. Det vil i høst bli boret en ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet samt en letebrønn som skal bores på en ny struktur innenfor produksjonsarealet.

I blokk 53, hvor DNO er partner med 24,45% andel, vil produksjonen fra Sharyoof-feltet etter planen starte innen utgangen av 2001, med forventet startproduksjon på mellom 10.000 - 15.000 fat pr.dag fra 2 brønner (DNO's andel omlag 2.400 - 3,700 fat pr. dag). Ytterligere produksjonsbrønner vil bli boret i 1. kvartal 2002, og produksjonen skal da etter planen øke til over 20.000 fat pr. dag (DNO's andel over 5.000 fat pr. dag).

Samlede utvinnbare oljereserver i Tasour-feltet er anslått til omlag 8 milliioner fat (DNO's andel 3.1 millioner fat), og i Sharyoof-feltet til omlag 25 milliner fat (DNO's andel omlag 6,1 millioner fat).